کنسرت رضا بهرام ۱۶ تیر سالن میلاد نمایشگاه برگزار شد

کنسرت رضا بهرام ۱۶ تیر سالن میلاد نمایشگاه برگزار شد

اولین کنسرت رضا بهرام در سالن میلاد نمایشگاه ۱۶ تیر طی دو سانس برگزار شد

این کنسرت به همت موسسه فرهنگی هنری آوا سازان ققنوس به مدیزیت محمد حسین توتونچیان برگزار شد.

عکس شادنوش جنگروی

دیدگاه ها

نظرات 0