درباره ما

رسانه هفتمین موج با شماره مجوز۸۳۲۳۹ از سال ۱۳۹۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
این سایت با هدف شفاف سازی امور روز موسیقی، ویترینی برای هنرمندان عرصه موسیقی در سبک های مختلف سعی بر این دارد تا پایگاه مناسب و مطمئنی باشد و آنها را در زمینه اطلاع رسانی، خبر رسانی، مشاوره رسانه ای، گزارش، رونمایی و … یاری رساند.
این رسانه در نظر دارد درهمکاری با نویسندگان و کارشناسان زبده و اهل فن در حوزه موسیقی بستری برای هنرمندان فراهم آورد تا از تمامی وقایع و اتفاقات، انتقادات و نظرات کارشناسانه مطلع شوند.
رسانه هفتمین موج آمادگی هرگونه انتقاد و پیشنهاد را از سوی اهل فن موسیقی را دارد .

شادنوش جنگروی

شادنوش جنگروی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول