• کنسرت سینا شعبانخانی ۲۶ مرداد برج میلاد

    کنسرت سینا شعبانخانی ۲۶ مرداد برج میلاد اختصاصی هفتمین موج: فرزانه قراگوزلو-سینا شعبانخانی ۲۶ مرداد طی دو سانس در برج میلاد به روی صحنه  رفت در این کنسرت قطعات ” چشمای مست ” ” خوب یا بد “، ” من بی تو ” ، “هولم نکن ” ، ” عمدا ” ، ” نزدیکای پاییزه ”  ، ” […]
    • توسط shadnoshjangravi
    • ۳ سال پیش
    • ۰