• «فرهنگسرای خانواده » میزبان جشنواره زندگی با اتیسم شد

    فرهنگسرای خانواده در راستای مسئولیت اجتماعی خود میزبان اولین جشنواره زندگی با اتیسم  شد. به گزارش روابط عمومی جشنواره ، فرهنگسرای خانواده در راستای مسئولیت اجتماعی خود میزبان جشنواره زندگی با اتیسم است که ۱۶ شهریور برگزار می‌شود. سالن فرهنگسرای خانواده  با ۳۰ درصد ظرفیت خود میزبان مخاطبان جشنواره است . این تصمیم طبق دستور ستاد ملی کرونا و […]
    • توسط shadnoshjangravi
    • ۱ سال پیش
    • ۰