• اولین نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی هنرجویان مجتمع سما برگزار می شود

    به گزارش هفتمین موج به نقل دبیرنمایشگاه ، اولین نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی هنرجویان مجتمع سما به دبیری فاطمه واشقانی فراهانی ۶ مرداد ۱۴۰۱ به مدت یک هفته برگزار می شود. این نمایشگاه گروهی ، آثار هنرجویان اولین دوره تخصصی نقاشی و طراحی هنرجویان مجتمع آموزشی فرهنگی هنری سوره مهر ایمان (سما) با تدریس […]
    • توسط shadnoshjangravi
    • ۶ ماه پیش
    • ۰