• آلبوم جدید گروه رستاک به نام بهار

    آلبوم جدید گروه رستاک به نام بهاز قطعات این البوم که در فضای نسبتا متفاوت, اجرا و ضبط شده است. پیشکش میشود به مهربانوان و مهربانان سرزمین ما به پاسداشت صمیمانه ی بهاری دیگر
    • توسط shadnoshjangravi
    • ۵ سال پیش
    • ۰