کنسرت فریدون آسرایی۱۲ تیر سالن میلاد نمایشگاه برگزار شد

کنسرت فریدون آسرایی۱۲ تیر سالن میلاد نمایشگاه برگزار شد

کنسرت فریدون آسرایی ۱۲ تیر سالن میلاد نمایشگاه برگزار شد

اختصاصی هفتمین موج – شادنوش جنگروی : کنسرت فریدون آسرایی ۱۲ تیر طی دو سانس در سالن میلاد نمایشگاه به همت موسسه رویال هنر و به تهیه‌کنندگی مجید عبدی برگزار شد.

اعضای این کنسرت میلاد مجذوب ، رضا اوحدی ، عبدالرضا رسول اف ، امید فرهودنیا ،بهروز میرزایی ، امیر حسین محمودی ، امین نجف زاد ،ماکان یغمایی ، بودنند

گزارش تصویریاز این کنسرت رو از لنز دوربین شادنوش جنگروی ببنید.

عبدالرضا رسول اف ، امید فرهودنیا ،بهروز میرزایی ، امیر حسین محمودی ، سجاد نوروزی بودنند

گزارش تصویریاز این کنسرت رو از لنز دوربین شادنوش جنگروی ببنید.

دیدگاه ها

نظرات 0