کنسرت روزبه بمانی ۵ تیر برج میلاد برگزار شد

کنسرت روزبه بمانی ۵ تیر برج میلاد برگزار شد

کنسرت روزبه بمانی ۵ تیر برج میلاد برگزار شد

کنسرت روزبه بمانی برای اولین بار ۵ تیر در تهران برج میلاد برگزار شد

این کنسرت به همت آوای هنر برگزار شد

 

دیدگاه ها

نظرات 0