اجرای زنده “مهدی جهانی” این اجرا برای سیل‌زدگان کشورمان

اجرای زنده “مهدی جهانی” این اجرا برای سیل‌زدگان کشورمان

اجرای زنده “مهدی جهانی” این اجرا برای سیل‌زدگان کشورمان

پنجشبه شب ۱۱ خرداد ۲۴ رمضان ساعت ۲۲:۳۰ با اجرای زنده “مهدی جهانی”
این اجرا برای عموم آزاد بود و عواید آن به سیل‌زدگان کشورمان اهدا خواهد شد.
مکان: آب نمای فضای باز نمایشگاه بین‌المللی تهران

عکاس :شادنوش جنگروی

دیدگاه ها

نظرات 0