اجرای زنده “فریدون آسرایی” این اجرا برای سیل‌زدگان کشورمان

اجرای زنده “فریدون آسرایی” این اجرا برای سیل‌زدگان کشورمان

اجرای زنده “فریدون آسرایی” این اجرا برای سیل‌زدگان کشورمان

شنبه شب ۱۱ خرداد ۲۶ رمضان ساعت ۲۲:۳۰ با اجرای زنده “فریدون آسرایی”
این اجرا برای عموم آزاد بود و عواید آن به سیل‌زدگان کشورمان اهدا خواهد شد.
مکان: آب نمای فضای باز نمایشگاه بین‌المللی تهران

عکاس : شادنوش جنگروی

دیدگاه ها

نظرات 0