اجرای زنده “گروه رستاک” این اجرا برای  سیل‌زدگان کشورمان

اجرای زنده “گروه رستاک” این اجرا برای سیل‌زدگان کشورمان

اجرای زنده “گروه رستاک” این اجرا برای سیل‌زدگان کشورمان

جمعه شب ۱۰ خرداد ۲۵ رمضان ساعت ۲۲:۳۰ با اجرای زنده “گروه رستاک”
این اجرا برای عموم آزاد بود و عواید آن به سیل‌زدگان کشورمان اهدا خواهد شد.
مکان: آب نمای فضای باز نمایشگاه بین‌المللی تهران

عکاس : شادنوش جنگروی

 

 

 

© ۲۰۱۹ Instagram

shahnoshjangravi's profile picture
۱۴۵ views

دیدگاه ها

نظرات 0