کانون ادبی‌زمستان نهمین نشست در آستانه را با همکاری شرکت پارساساز روز جمعه ۲۵ بهمن در سالن فردوسی برگزار کرد .

کانون ادبی زمستان نهمین ماه نشست درآستانه را با همکاری گروه مهندسی پارسا سازه ؛ به مدیریت و اجرای سجادعزیزی آرام ؛ برگزار روزجمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ؛ ساعت ۱۵ سالن فردوسیِ خانه‌اندیشمندان‌علوم‌انسانی برگزار کرد .
  • توسط shadnoshjangravi
  • ۱۴ ساعت پیش
  • ۲۳
  • ۰
بیشتر
صفحه ۱ از ۴۸۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »